Ambities

Tijd om stil te staan bij wat ik graag zou willen doen.
Het is altijd mijn ambitie geweest om software te ontwikkelen, waarmee het leven van mensen een stukje makkelijker wordt en die het liefst door velen gebruikt wordt.
Daarbij vind ik het belangrijk om een concrete case te hebben, en vind ik zowel teamwork als zelfstandig werken plezierig.

Zelfstandig kan ik snel schakelen en in korte tijd flink wat ‘meters maken’ bij het opzetten van de initiële software. Laat mij lekker in mijn achterkamertje aan de slag en ik voel me als een vis in het water.
Uitdenken van het datamodel, de inrichting en ontwikkeling van de libraries, de workflow van de applicatie en een eerste prototype werkt vaak het snelste in je eentje of met een zeer beperkte club mensen van topniveau.

Het belang van teamwork is evident bij de grotere projecten of wanneer een project de eerste prototype fases is gepasseerd. En dat is niet de enige reden; teamwork heb je nodig om zelf te groeien.
Teamwork is plezierig omdat het bij een goede wisselwerking gaat bruisen en de ideeën komen opborrelen, waardoor het project steeds interessanter wordt.
Maar dan moeten de mensen in het team wel A-spelers zijn en het project goed gemanaged worden. Anders geeft de inzet van meer mensen alleen maar meer ruis op de lijn, vermindert het de kwaliteit en vertraagt het de ontwikkeling.
Bij het werken met een team neem ik graag het voortouw.

Het maken van goede software vereist nauwe samenwerking met de opdrachtgever of de eindgebruikers. Ook daar wil ik graag bij betrokken zijn.
Het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever, praten met de belanghebbenden en samenstellen en uitvoeren van een projectplan vind ik erg leuk werk.
Ik hou echter niet van projecten met onduidelijke doelstellingen of een te starre structuur.
Old style projectmatig werken heeft niet mijn voorkeur, want het beperkt vaak het opborrelen en snel implementeren van ideeën.
Maar zonder duidelijke project afspraken komt er vaak niets van goede ideeën terecht. Een agile-achtige aanpak zoals scrum ligt mij het beste.

Ik zal niet zomaar alles aanpakken wat op mijn pad komt, maar het steeds afwegen tegen mijn ambitie en doelstellingen. Iedere dag in dit leven kun je maar een keer gebruiken, waardoor het ontzettend belangrijk is waar je je tijd voor benut.
Daarnaast is de combinatie van inzet, kwaliteit, kennis en ervaring schaars, en moet dan ook goed beloond worden. Als ik iets doe ga ik er helemaal voor.
En omdat ik mijn kennis steeds wil vernieuwen en vergroten, zoek ik uitdagende projecten waar ik zelf ook nog wat van kan leren.